Ēdoles pils

Ēdoles pils zināma ne tikai kā vēsturisks objekts ar laikmetīgām vērtībām un savu leģendām apvīto atmosfēru, bet arī kā dažādu koncertu, izstāžu,publisku, individuālu pasākumu un filmēšanas darbiem paredzētu, iecienītu vietu. Ar Ēdoles pils īpašnieka Kaspara Viškinta labvēlību tika filmētas...

Read more